Aktuelles

Projekt RekultA Oznámení polního dne

25. Juni 2013

Představení nových energetických rostlin pěstovaných na pokusné ploše „Weißenborn“

Na základě skutečnosti, že v okolí Freibergu došlo díky těžbě rud a hutnímu průmyslu ke zvýšení hladiny rizikových látek v ornici a tím k překročení zákonných limitů pro krmiva a potraviny což v některých případech omezuje klasické využití půdy v těchto regionech jsou smysluplnou alternativou energetické rostliny.

Na různých pokusných plochách jsou v rámci projektu RekultA pěstovány a zkoumány nové energetické rostliny. Realizace polního dne ve Weißenborn poskytuje příležitost poznat lépe pokusné plochy v této lokalitě. Kromě krátkého vysvětlení ke stavu projektu a představení pokusných plodin bude dále představen projekt Greenland, který díky podobné řešené problematice pěstování na kontaminovaných plochách jež je i v tomto projektu řešena vytváří společné styčné body. Následně bude společnost Chrestensen informovat o pěstování energetické rostliny mužák prorostlý.

Pokud se chcete polního dne zúčastnit prosíme o krátké sdělení na e-mail info@bimasse-freiberg nebo na faxové číslo 03731-7950-701

chcete li zjisti další podrobnosti jsme k dispozici na telefonu nebo e-mailu viz kontakt