Aktuelles

ohlédnutí za třetím přeshraničním bioenergetickým forem 2013

04. Februar 2014

Němečtí a čeští experti z oblasti vědy a praxe informovali o svých zkušenostech s produkci energetických rostlin na plochách zatížených těžkými kovy a plochách po hnědouhelné těžbě.

Němečtí a čeští odborníci z vědy a praxe informovali o svých zkušenostech s pěstováním energetických plodin na plochách kontaminovaných těžkými kovy a rekultivovaných plochách po hnědouhelné těžbě. Hlavně byla diskutováno o pěstování a zkušenosti s použitím mužáku prorostlého (Silphium perfoliatum L.), chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), šťovík (Rumex schavnat) a Szarvasy, ale také o Sidě, topinamburu a switschgras (Panicum virgatum), stejně jako pěstování RRD na těžkými kovy kontaminovaných plochách. Také byla řešena absorpce těžkých kovů různými bioenergetickými plodinami a dřevinami. K možnostem využití jsou k dispozici výsledky výzkumu, které byly představeny v různých přednáškách.

3. Přeshraniční Bioenergetické fórum - Pěstování energetických rostlin na kontaminovaných plochách a plochách po důlní těžbě
Přednášky v češtině:

 

Právní rámec k rekultivacím velkoplošných těžkými kovy zatížených oblastí a krajin po těžbě v Euroregionu Krušnohoří s pomocí optimalizovaných systémů k produkci obnovitelných zdrojů k energetickému využití (RekultA)

Falk Schüttig, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Agrarrecht, Rechtsanwälte Barran und Partner

[Download, *.pdf, 662 KB]

 

Projekt RekultA - Regionální přidaná hodnota z bioenergie. Postupy projektu v Euroregionu Krušné hory  Shrnutí & potenciál 
Thomas Schumann, Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen Freiberg e.V.
[Download, *.pdf, 823 MB]

 

Cíl 3 projekt RekultA, Rekultivace těžkými kovy zatížených areálů a krajiny po důlní činnosti v Euroregionu Krušné hory díky místně přizpůsobenému pěstování víceletých energetických plodin

Lutz Lendel, Projekt RekultA

[Download, *.pdf, 2,3 MB]

 

Pěstování energetických a technických plodin na zemědělsky rekultivovaných výsypkách

Roman Honzik, Institut für Pflanzenbau Prag

[Download, *.pdf, 2,2 MB]

 

Odpadní biomasa jako energie vkládaná do půdy

Luboš Hora, Ecodendra

[Download, *.pdf, 1,2 MB]

 

Energetické plodiny na kontaminovaných půdách, přenos a zatížení

Dr. Benedikt Sauer, Georg-August-Universität Göttingen

[Download, *.pdf, 2,4 MB]

 

Zkušenosti s mužákem prorostlým

Renè Kolbe, Pahren Agrar GmbH und Co. KG

[Download, *.pdf, 2,5 MB]

 

Význam mužáku prorostlého (Silphium perfoliatum L.) pro nad  a podzemní biodiverzitu

Dr. Jens Dauber, Thünen-Institut pro biologickou rozmanitost

[Download, *.pdf, 1,9 MB]

 

Jednotlivé provozní úvahy o pěstování alternativně energetických rostlin

Karin Frommhagen, Projekt Löbestein

[Download, *.pdf, 641 KB]   

 

Regionální přidaná hodnota s pomocí biomasy zatížené těžkými kovy – výsledky a projektové postupy potencionální studie GIS

Ronny Erler, DBI-Gastechnisches Institut

[Download, *.pdf, 2,2 MB]