Aktuelles

proběhl polní den projektu RekultA

16. Juli 2013

Úspěšně proběhl polí den projektu RekultA a nabídl odborné veřejnosti možnost se informavat o nových energetických rostlinách

Prohlídka pokusných ploch RekultA proběhla na polním dni 10. července a byla realizována ve spolupráci s projektem GREENLAND jako spolupracujícím projektem. Zde mohly být hodnoceny nové energetické rostliny a jejich pěstování.

Po přivítání velkého množství odborných návštěvníků, které provedla paní Hotho, proběhl krátký úvod a vysvětlení očekávaných výsledků projektu jež bude ukončen v prosinci 2013.

Polní pokusy detailně představila paní Pfeifer. Zde byla prezentována především volba vhodných plodin, jejich vývoj a aspekty přezimování,

Kromě toho prezentovala paní Silke Neu ( LfULG ) výsledky projektu GREENLAND. Tento projekt se zabývá rovněž půdou zatíženou rizikovými prvky a rovněž pokusným pěstováním energetických rostlin. V tomto projektu jsou prováděny nádobové experimenty, a vedena plantáž RRD. Společnost Chrestensen a její mluvčí pan Ronald Müller prezentoval informace k mužáku prorostlému. Byly prezentovány dlouholeté znalosti teto společnosti s pěstováním a praktické zkušenosti získané v Durynském zemském úřadu pro zemědělství.

Následně proběhla diskuze s účastníky o probíraných tématech, kdy byly zájemcům z řad odborné veřejnosti vysvětleny další zajímavé aspekty. Řešitelský tým projektu RekultA by chtěl poděkovat všem účastníkům za jejich účast, věcné otázky a převážně pozitivní zpětnou vazbu